Η 3D εκτύπωση μπορεί να είναι περιβαλλοντικά βιώσιμη λύση

Η τρισδιάστατη εκτύπωση έχει υιοθετηθεί από πολλές κατασκευαστικές εταιρείες ως μέτρο μείωσης του κόστους, αλλά, εν μέρει, οι οικονομικές αποταμιεύσεις μεταφράζονται επίσης και σε μια πιο βιώσιμη οικονομία.

Τα προϊόντα που αποστέλλονταν σε όλο τον κόσμο μπορούν τώρα να τυπωθούν σε 3D τοπικά από τους καταναλωτές, όχι μόνο εξοικονομούν χρήματα αλλά μειώνουν και τις εκπομπές καυσίμων.

Ένα άλλο πλεονέκτημα της 3D εκτύπωσης είναι ότι τα μηχανήματα χρησιμοποιούν μόνο την ποσότητα του υλικού που πραγματικά χρειάζονται.

Τα παραδοσιακά κατασκευαστικά μέρη χύτευσης με έγχυση παράγουν πολλά απόβλητα. Σε περίπτωση αποτυχίας τρισδιάστατης εκτύπωσης, μπορεί ακόμη και να επαναχρησιμοποιηθεί το ήδη τυπωμένο υλικό χρησιμοποιώντας έναν ανακυκλωτή νήματος που πρώτα αποκόπτει το κομμάτι σε μικροσκοπικά σκέλη πλαστικού και στη συνέχεια το λιώνει σε ένα καινούργιο μέρος!

Μια άλλη προσέγγιση είναι τα νεοϊδρυθέντα τρισδιάστατα νημάτια εκτύπωσης που κατασκευάζονται από κοινά απορρίμματα πλαστικών που προσφέρονται από ορισμένες εταιρείες.

Στον αντίποδα, ορισμένα θερμοπλαστικά που χρησιμοποιούνται στην εκτύπωση 3D FDM όπως το ABS εκπέμπουν ατμούς επιβλαβείς για την ατμόσφαιρα. Επιπλέον, το ABS δεν είναι βιοδιασπώμενο. Οι φιλικές προς το περιβάλλον εναλλακτικές λύσεις του ABS είναι ήδη διαθέσιμες στην αγορά και νέες λύσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ενώ υπάρχουν ακόμα άλυτα προβλήματα, η εκτύπωση 3D μπορεί να αποτελέσει μέρος της λύσης σε πολλές οικολογικές προκλήσεις σε παγκόσμια κλίμακα.